Czym jest Kościół według Biblii?

Zwykły dorosły chrześcijanin miałby trudności z wyjaśnieniem, dlaczego mamy cztery relacje ewangeliczne zamiast jednego. Czy nie byłoby prościej, gdybyśmy mieli tylko jedno konto? Czy różnice między czterema rachunkami nie budzą niepotrzebnych wątpliwości? Czy podobieństwa między czterema kontami powodują niepotrzebną redundancję?

Wiele osób czyta Biblię po jednym lub dwóch wersetach, szukając po prostu szybkiej dawki inspiracji. Mogą myśleć, że są wiernymi czytelnikami Biblii, ale ledwie drapią powierzchnię. Nauczono ich czytać małe fragmenty — a nie całe księgi — Biblii i ta praktyka negatywnie wpływa na ich czytanie.

Jako ojciec widzę, że większość materiałów dla małych dzieci nie uczy ich czytania całych ksiąg biblijnych, zwłaszcza jeśli chodzi o Ewangelie. Książki dla dzieci o Jezusie opowiadają historie bez podania relacji ewangelicznej, z której pochodzą. Książki, które pomagają podsumować całą Biblię, takie jak The Jesus Storybook Bible czy The Biggest Story, również łączą cztery relacje ewangeliczne w jedno. Nie wyjaśniają, w jaki sposób Mateusz, Marek, Łukasz i Jan różnią się i uzupełniają. Zobacz więcej informacji na stronie https://profeto.pl/v-ogolnopolski-kongres-nowej-ewangelizacji—promo-1

Kiedy myślisz o kościele, czy myślisz o masywnych katedrach, ozdobionych witrażami i złotem? Może myślisz o Kaplicy Sykstyńskiej, ozdobionej Sądem Ostatecznym Michała Anioła. Nikt nie może cię winić za to, że tak myślisz. Odpowiedź nie jest taka prosta.

Czym jest kościół? Kościół składa się z ludu Bożego.

Jest to zgromadzenie wierzących w Jezusa Chrystusa. Fizyczne budynki ułatwiają społeczność, oddawanie czci i służbę ludowi Bożemu, ale to nie jest kościół. Kościół wczesnochrześcijański był prześladowany. Chrześcijanin nie gromadził się w dużych fizycznych budynkach, ale spotykał się potajemnie w domach innych chrześcijan.

Eklezjologia to dziedzina teologii, która bada wszystkie aspekty Kościoła. Opiera się na greckim słowie ekklesia, które odnosi się do zgromadzenia lub zgromadzenia. W tym artykule przyjrzymy się, jak eklezjologia odnosi się do jedności Kościoła i chrześcijan.

Jak widzisz w Biblii, kościół znajduje się pośród ludu Bożego. Każdy chrześcijanin gromadzi się, aby stworzyć świątynię Boga. Sam Jezus położył fundament, wylewając Swoją krew na krzyżu, na zawsze zbawiając swój lud od zapłat grzechu. Jeśli wierzysz w Jezusa, zostałeś powołany do bycia częścią trzody Bożej.

Kościół lokalny a Kościół powszechny

Kościół lokalny to lokalne zgromadzenie ludzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Lokalne kościoły są miejscem gromadzenia się ludzi Bożych, którzy oddają się regularnym zebraniom, chwaleniu i uwielbieniu, łamaniu chleba, studiowaniu Biblii, społeczności i modlitwie.

Kościół powszechny odnosi się do wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa na świecie pod jednym kościołem. Chociaż Kościół powszechny może nie dzielić jednego fizycznego budynku razem, są zjednoczeni w wierze pod sztandarem Syna Boga żywego, Pana Jezusa. Grono wierzących ufa słowu Bożemu i żyje zgodnie z Biblią.

Ważne jest, aby pamiętać, że Kościół powszechny składa się z prawdziwych wierzących, podczas gdy może nie być tak z kościołami lokalnymi. Lokalne kościoły często goszczą niektórych niewierzących, a ludzie często szydzą z wadliwych przywódców kościelnych. Uczestnicy lokalnego kościoła również nie są doskonali, co prowadzi do napięć w większości lokalnych kościołów.

Chrystus i Kościół

Kościół jest ciałem Chrystusa z Jezusem na czele. W Rzymian 12:4 KJV: Bo chociaż mamy wielu członków w jednym ciele, a wszyscy członkowie nie mają tego samego urzędu” Wszyscy jesteśmy bardzo różni, posiadamy różne talenty i talenty. Jednak jako ciało Chrystusa wszyscy dążymy do uwielbienia Boga.

Z Chrystusem Jezusem jako Głową Jego ciała był w stanie odkupić to, co stracili Adam i Ewa. Radujmy się i weselmy bardzo i oddajmy mu chwałę, bo nastało zaślubiny Baranka, a jego żona się przygotowała.Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Oblubienica Chrystusa składa się z tych wszystkich, którzy kochają Jezusa. Są Jego wyznawcami. Podjęli decyzję, by służyć Bogu swoimi talentami i duszami. Są oczyszczeni przez Chrystusa ze swoich grzechów.

Kościół jako królestwo Boże

Życie chrześcijańskie byłoby niemożliwe, gdybyśmy nie mieli społeczności. Chociaż lokalne kościoły chrześcijańskie mogą mieć wady i niedoskonałości, nadal gromadzimy się, aby być częścią kościoła Bożego. Służymy Jezusowi i Jego królestwu. Nie wymyślamy własnego dobra i zła, ale liczymy na inspirującą Biblię dla Bożego słowa i wskazówek. Poddajemy się wszystkiemu, co nam dał. Jest wiatrem w żaglu i paliwem naszego ognia. Bez Jezusa Chrystusa jesteśmy niczym.

Wniosek. Chociaż wielu ludzi ma błędne przekonanie, że kościół jest fizycznym budynkiem kultu, w rzeczywistości kościół jest ludem Chrystusa. Rządzi nim głowa Chrystusa Jezusa, który kieruje swoją wolą przez swój lud. Chociaż lokalne kościoły mogą mieć wadliwe przywództwo, nie umniejsza to znaczenia kościoła uniwersalnego. Jezus jest królem, Kościół służy Jego woli. Więc jeśli jesteś z Jezusem, weź dziś na duchu, aby wiedzieć, że jesteś prowadzony przez rękę, która stworzyła wszechświat. Obyś dziś odnalazł zwycięstwo z Jezusem Chrystusem!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz